JANSTAV
Fasáda rodinného domu - Skalica
fasada fasada fasada
fasada fasada fasada
Obkladanie vnútra rodinného domu - Skalica, Komenského
obklad obklad obklad
Obkladanie vnútra rodinného domu - Skalica, Krivé Kúty
obklad obklad obklad
obklad obklad obklad
Montáž sadrokartónu - Skalica
obklad obklad obklad
obklad obklad
Montáž horčíkových dosiek - Skalica
obklad obklad obklad
Rekonštrukcia fasády kostola - Skalica
obklad obklad obklad
Rekonštrukcia WC - Skalica
obklad obklad obklad
obklad obklad  
Stavba schodiska - Skalica
obklad obklad obklad